مقام سحرآوازی فرود گرگین پور

۲۶ آذر ۱۳۹۸
9488 بازدید
بدون نظر

مقام سحرآوازی فرود گرگین پور

مقام سحرآوازی فرود گرگین پور


مقام سحرآوازی فرود گرگین پور نوازنده ی مقام سحرآوازی فرود گرگین پور کمانچه : فرود گرگین پور نقاره: آلله قلی […]


ادامه مطلب
موضوع :