بهمن شهبازی – یاروم گلیر

بهمن شهبازی – یاروم گلیر

 

موسیقی و تنظیم: عباس محمودی

دیوان: مسلم اسفندیاری

ویلن: علی بیات

طراح کاور: یاسین کاظمی