تکنوازی سه تار قشقایی – حسین فرهنگ

تکنوازی سه تار قشقایی – حسین فرهنگ

تکنوازی سه تار قشقایی

مقام : گدن آغور ائل

نوازنده : حسین فرهنگ دره شوری

دیدگاهتان را بنویسید