تکنوازی سه تار قشقایی – حسین فرهنگ

نام اثر : گدن آغور ائل

خواننده : حسین فرهنگ دره شوری


تکنوازی سه تار قشقایی

مقام : گدن آغور ائل

نوازنده : حسین فرهنگ دره شوری