دانلود آلبوم ترکمن صحرا 

سه تار : حبیب خان گرگین پور

آواز: تهمورس خان کشکولی

ویلن: فرود گرگین پور

ساز کرنا: استاد گنجعلی سلمانی

تهیه و تنظیم : فرود گرگین پور

 

سال انتشار: ۱۳۵۸