دانلود آلبوم کور اُغلو

نام اثر : آلبوم کور اغلو

خواننده : فرود گرگین پور


دانلود آلبوم حماسی کوراغلو

شامل آهنگهای:

عیوضیم عیوضیم

خان عیوضیم

شاه ختایی – آوازی

شاه ختایی – ضربی

مقام کیخا و آتلی

خان عیوضیم ۲

کوچ عیوضیم

خان عیوضیم گئدر اولدو

مقام خونکار