دانلود کنسرت گروه شمشال با خوانندگی افسانه جهانگیری

کنسرت افسانه جهانگیری با گروه شمشال

دانلود کنسرت افسانه جهانگیری با گروه شمشال

این آلبوم شامل یک تراک ۳۷ دقیقه ای میباشد که شامل آهنگهای زیر میباشد.

آهنگها:

۱- بیستون 

۲-سفر دوشدو گورجیستانا

۳- نمچی نمچی

۴- باش گرایلی

۵- عاشوق گلدی محلمیزه

۶- آنا من غریبم غریب

۷- مقام آتلی

۸- شاه خطائی

۹- ائلچی بئیلر

۱۰- لای لای

۱۱- دوقوز آی حسرتلی شیدا بولبولام

۱۲- هاینا هلئی

۱۳- هلهله 

 

 


دیدگاه ها
یک پاسخ برای “دانلود کنسرت گروه شمشال با خوانندگی افسانه جهانگیری”