مسعود صابری – مائولو مائولو

نام اثر : مائولو مائولو

خواننده : مسعود صابری


مسعود صابری – مائولو مائولو

موسیقی نواحی قشقایی

گروه موسیقی چوگور

سرپرست  و تنظیم و خواننده:  مسعود صابری

هنرمندان:

سیف الله  کرمی

سعید گرگین پور

امیرارسلان  دستان

آرش  بیات