مسعـود نـامـداری – خان نیگار

مسعـود نـامـداری – خان نیگار

مـوسیقی قشـقایـی

خـــان_نـیـگار

[ تقدیم بـه محمــود خـان اسڪندری ]

🎼 موسیقی : مسعـود نـامـداری

✍ شـعر : ارسـلان میـرزایـی

🎙 گویندگـان :
فهیمه نجفی _ ارسلان میرزایی

🎤خوانندگان :

مسـعود نامـداری
فـاطمه نــامـداری
فــرح نـامـداری
فــرزانه عـابـدی

🪕 نـوازندگـان :

▫️تـار و ڪمانچه : مسـعود نـامـداری

▫️پیانـو ، تنبڪ و ڪوبـه‌ای :
امیر ارسـلان نـامـداری

▫️آڪـاردئون و سـازهـای الڪترونیڪی : رضـا بهمنی

🎬 صـدا میڪس و مسترینـگ :
رضـا بهمنی