فهیمه بهرامیان - افشار
فهیمه بهرامیان – مقام افشار

نام اثر : افشار

خواننده : فهیمه بهرامیان


فهیمه بهرامیان - افشار

فهیمه بهرامیان – افشار

باصدای 🎤فهیمه بهرامیان
نوازنده ویلون🎻مریم امیرپور

🎤 #فهیمه_بهرامیان
🎻 #مریم_امیرپور

#موسیقی_قشقایی