مقام سحرآوازی فرود گرگین پور

مقام سحرآوازی فرود گرگین پور

مقام سحرآوازی فرود گرگین پور

نوازنده ی مقام سحرآوازی فرود گرگین پور کمانچه : فرود گرگین پور

نقاره: آلله قلی گرگین پور

مقام سحرآوازی فرود گرگین پور و نوازنده های قشقایی :

در ایل قشقایی سه گروه نوازنده وجود دارد که عبارت اند از:

« عاشق » ها
« چنگی » ها
« ساربان » ها

الف ) عاشق ها

در روایت ها گفته شده که عاشق های قشقایی در اصل از مناطقی مانند قفقاز، شیروان و شکی به فارس مهاجرت نموده اند.

به همین دلیل، وجوه اشتراکی میان عاشق های قشقایی و عاشق های آذربایجان وجود دارد .

این وجوه اشتراک بیش تر در مضمون داستان هایی است که آن ها اجرا می کنند تا در موسیقی و .

در گذشته، ساز اصلی عاشق ها « چگور» بود، اما از چند دهه گذشته این ساز تقریبا” حضوری در ایل قشقایی نداشته است .

عاشق ها پس از چگور، مدتی به « تار» روی آوردند و سپس « کمانچه ».

از آهنگ های قدیمی عاشق ها، می توان از « مقام سحرآوازی فرود گرگین پور » و « جنگنامه » نام برد .

و از آهنگ های متداول امروز در میان آنان می توان از «کوراوغلی» ، «محمود و صنم» ، گرایلی و « باسمه گرایلی » نام برد .

« عاشق اسماعیل » تنها عاشق بازمانده در ایل قشقایی است که هنوز می نوازد و می خواند.

ب) چنگی ها

موسیقی قومی قشقایی بیشتر در میان چنگی ها رایج است.

چنگی ها نوازندگان « کرنا »، « ساز » و « نقاره » هستند.

این هنرمندان معمولا” در عروسی ها می نوازند.

ج) ساربان ها

ساربان ها آهنگ های قومی ایل را با نی می نوازند. نی در میان ایل نشینان قشقایی ساری قدیمی و شناخته شده است.

از آهنگ هایی که در میان ساربان ها بیشتر متداول است، می توان از « گدان دارغا » که در وصف شترهای در حال حرکت است، نام برد.

در میان مردم ایل،ساربان ها بیش از دیگر هنرمندان ایل به آواز خوانی معروفند.

 

چنگی های قشقایی و اجرای مقام سحرآوازی در ماه رمضان:

مقام سحرآوازی از جمله مقام های موسیقی نواحی برای بیدارباش در سحرهای ماه مبارک رمضان به حساب می‌آید

که در ایل قشقایی اجرا می‌شود

دامون شش بلوکی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران با بیان این مطلب که

در ماه مبارک رمضان و در هنگام سحر چنگی ها مقام سحر آوازی که به نوعی همان سرخوانی، است

را در میان طایفه و ایل قشقایی اجرا می کنند تا مردم را برای مراسم سحر آماده کنند.

این پژوهشگر موسیقی قشقایی در ادامه افزود چنگی ها با کرنا و نقاره شروع به اجرای این مقام میکنند.

که بنا به تشخیص مجریان معمولا ۵ تا ۶ دقیقه به طول می‌انجامد

و مردم طایفه و ایل برای انجام مناسک سحر آماده می شوند.

وی همچنین تصریح کرد موسیقی چنگی ها یکی از رپرتوار های اصلی موسیقی قشقایی است

که سازهای اصلی کرنا و سرنا و نقاره محسوب می‌شود

و چنگی ها از قدیم کارشان اجرای مراسم سوگ و سور بوده است

دامون شش بلوکی ادامه داد البته مقام سحرآوازی کارکرد دیگری نیز دارد

و در روزهایی که مراسم عروسی قرار است برپا شود .

در هنگام سحر به عنوان بیدار باش برای اهالی طایفه و ایل اجرا می‌شود

تا زودتر بیدار شده و به آماده سازی مقدمات جشن بپردازند.

در این سایت نمونه هایی از سحرآوازی گذاشته شده است. به عنوان نمونه:

استاد ابراهیم سلمان پور ، استاد فردوس سلمانی زاده منتشر شده است.

برای دریافت نظرات در مورد فایل مقام سحرآوازی فرود گرگین پور

، علاوه بر اینکه در قسمت پایین همین پست ، میتوانید نظر بدهید، در اینستاگرام قشقایی موزیک نیز میتوانید اظهار نظر بفرمائید.