سلطان حسین کرمی شبانکاره

سلطان حسین کرمی شبانکاره

در هوای صدای سلطان حسین کرمی شبانکاره

آواز سلطان حسینرا باید بارها شنید
…آواز سلطان حسین حکایت از روزگاران تلخ و شیرین ایل دارد .
روزگارانی که گذشتگان من و شما سنگلاخهای کوره راههای عمر سراسر فراز نشیب شان را غالبا بی پای افزار پیموده اند .و امروز رفاه و آسایش من و شما به قیمت فرسوده شدن جسم و جان آنان قیمت خورده است …
نوازنده سه تار: مرحوم هادی نکیسا

فایل تصویری و صوتی ضمیمه این پست میباشد.

تقدیم به شما