خان ایوزیم گیدر اولدونگ

خان ایوزیم گیدر اولدونگ

«خان ایوزیم گٍدَر اولدینگ
داشدور بو داغونگ یولارو
بیر بَلَدَن خبر لَشدیم

↓↓↓↓↓↓↓

لاشدور بو‌داغونگ یوالارو(های)
داشدور بو داغونگ یوللارو(های)
سختدیر بو داغونگ یوللارو(های)»

≡≡≡≡≡≡≡

«دمیر چی اوغلو دمیر تؤکر
گَییمچی اوغلو سنه نوکر
آتینگ نالون میخنک تؤکر»

↓↓↓↓↓↓↓

لاشدور بو‌داغونگ یوللارو(های)
داشدور بو داغونگ یوللارو(های)
سختدیر بو داغونگ یوللارو(های)

≡≡≡≡≡≡≡
«کوراغلو دئیر حقم چوخدور
حق بیلیر گناهوم یوخدور
کندئ آزدور داغو چوخدور»

↓↓↓↓↓↓↓

لاشدور بو‌داغونگ یوللارو(های)
داشدور بو داغونگ یوللارو(های)
سختدیر بو داغونگ یوللارو(های)

≡≡≡≡≡≡≡

ترجمه:

ایوز جان،پا به راه سفر پر خطری نهاده ای
این راه پر خطر کوهستان مالامال از سنگ ها و صخره های گران است
از بلد راهی پرسیدم
این راه پر از پیکرهای بی جان است
راه این کوهستان پر از دشواری های بی کران است
دمیرچی اوغلو به اهنگری می پردازد
گییمچی اوغلو چاکر توست و در راه تو سر می بازد
این راه،نعل و میخ اسب را فرو می ریزد وتباه می سازد
راه این کوهستان ها مالامال از سنگ ریزه ها و صخره های سخت و بی شمار است
اری راه این کوهستان ها سخت و دشوار است
کور اوغلو می گوید حق بسیاری (برگردن پهلوانان) دارم
خدای بزرگ گواه است که گناهی ندارم
این راه دهکده و ابادی اندک،اما کوه فراوان دارد
راه این کوهستان ها مالامال از سنگ ها و صخره های سخت و بی شمار است
راه این کوهستان ها سخت و دشوار است .