حمید طاهری

حمید طاهری - بایرام(عید) - قشقایی موزیک - مرجع دانلود موسیقی قشقایی -شاعر: علی شریف- خواننده: حمید طاهری - شیوه
ادامه مطلب
حمید طاهری - مقام طهمار
حمید طاهری - مقام طهمار کمانچه: آقای کریمی زاده تار: حسین فرهنگ دره شوری خواننده: حمید طاهری دره شوری ..................
ادامه مطلب


دیدگاهها بسته است.