استاد گنجعلی سعادتی

استاد گنجعلی سعادتی

استاد گنجعلی سعادتی

بهمن جعفری و ابراهیم نامجو با لندروور به سمت چالقافا حرکت و بعد مدتی به منزل خونکار جعفر بیگلو می رسند.

و سراغ استاد گنجعلی سعادتی را می گیرندو بلاخره با دادن شناختی و آدرس خونکار را متقاعد که خودی هستند مشکلی پیش نخواهد آمد.

لطفا استاد گنجعلی سعادتی رانشان دهید بلاخره ملاقات صورت میگیرد.

از استاد گنجعلی سعادتی دعوت میشه که به تیره بهمن بیگلو بیایند.

و تضمین می کنند هیچ ارگانی اعم از سپاه و ژاندارمری ایجاد مزاحمت نخواهد کرد اصلا خبر دار نخواهند شد.

و بویی نخواهند برد یک روز عصر استاد گنجعلی سعادتیبا همراهانش وارد می شود.

و چندین کاست آن زمان ضبط میشه الان به کلیپی از آن گوش می کنیم. ( ارسالی از طرف سهراب جعفری)

ساز نقاره از گذشته تا امروز

در زمان‌های قدیم هم در زمان جنگ و هم در زمان جشن و شادی و صلح، برای اعلام حضور از ساز استفاده می‌کردند.
یکی از ساز‌های مورد استفاده در این موارد ساز نقاره بوده است.
مثلا در هنگام جنگ ساز را بر روی شتر سوار می‌کردند و یک نقاره چی سوار بر شتر آن را می‌نواخت.
در زمان‌های جشن و شادی و یا در مهمانی‌ها ساز را بر گردن آویزان می‌کردند .
یا در جای معینی قرار می‌دادند و نقاره چی آن را می‌نواخت.
در ایام قدیم در کنار ساز نقاره از شیپور یا بوق هم استفاده می‌کردند.
و نواختن نقاره و سازهای دیگر نشان دهنده‌ی احضار شخصی یا مرخص کردن وی بود.
از این ساز بیشتر در دربار شاهان و حکام استفاده می‌شده‌است.
نواختن طبل و ناقاره در ایران از زمان قاجار رواج داشت.
در اکثر شهرهای مهم مثل تبریز یا اصفهان نقاره‌خانه‌هایی بود که اوقات شرعی و وقایع مهم را به گوش مردم شهر می‌رساندند.
امروز تنها رفتن به مشهد و شنیدن صدای نقاره خانه حرم امام رضا (ع) این خاطره تاریخی را زنده می‌کند.