آیلار کاویانی – یار

آیلار کاویانی – یار

(تصویری و صوتی با کیفیت های مختلف)

خواننده: بانو آیلار کاویانی

تنظیم و پیانو: فرزاد صفری

دف: بانو شلمزاری ، آرتینا دانش پژوه

تدوین : علی شوشتری ، حمید ربیعی

ویلن: نازیلا بابایی

تار و دیوان: نغمه کریمی

کارگردان : محمد ربیعه