آلبوم موسیقی نواحی ایران – آوازهای قشقایی (۲۷)

آلبوم موسیقی نواحی ایران 27

سه تار: هادی نکیسا و حبیب الله گرگین پور

ویلن: فرود گرگین پور

خواننده: محمدحسین کیانی

گردآوری و ضبط: پروین بهمنی

 

موسیقی قشقایی در قالب سه رپرتوآر مختلف ــ موسیقی عاشیق‌ها، موسیقی چنگی‌ها و موسیقی ساربان‌ها (دارغاها) ــ اجرا می‌شود. این موسیقی، همچون زبان و دیگر شاخص‌های فرهنگی آن، از موسیقی و فرهنگ دیگر کوچک‌گردها و یکجانشین‌ها متفاوت است.